Nebojte se mapy - 11 ročník

Dny orientace v přírodě

Veřejná soutěž umožňující seznámení se principy orientačních sportů, pohybem v terénu za pomocí mapy.
 

Partneři:

                                    
Pořadatel: TJ OB České Budějovice z.s.
Datum: 16. června 2018 - sobota
Místo: České Budějovice - u areálu Biologického centra  AV - ulice Na sádkách
Druh závodu: - veřejný závod jednotlivců a skupin
Kategorie: Tratě podle pravidel orientačního běhu (popis činnosti účastníka závodu):
    HDR - skupiny, rodiče s dětmi
    DN; HN - děti - jednotlivci
    P - trať pro jednotlivce podle pravidel orientačního běhu příchozí, začátečníci
Startovné: dobrovolné
Prezentace: do 10:00 hod. do 15:30 v místě konání soutěže
Mapa: Dlouhá louka; 1:10000; ekv. 5 m; stav 2007; mapa podle klíe IOF 2007; mapa není voduvzdorně upravena; pro kategorii P
AV; 1:100; ekv 0 m; stav 2018; mapa podle klíe IOF 2007; mapa není voduvzdorně upravena; pro kategorie DN; HN; HDR
Způsob ražení: Sport Ident - kategorie HDR; DF; HF
Papírový startovní průkaz - kategorie P
Parkování: Není organizováno. Využijte veřejných parkovacích možností.
Časový program: do10:00 hod.
start
ukončení závodu
prezentace
způběžný od 10:30 hod. do 15:30 hod.
cca v 16:00 hod.
Funkcionáři: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Martina Teringlová
Josef Rychtecký
Radek Teringl
Různé: - Všichni účastníci, za účastníky se považují i přítomné nezávodící osoby (doprovod, diváci apod.), se závodu zúčastňují na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.
- Účastnící závodu souhlasí se zveřejněním výsledků závodu a fotografií pořízených při závodě na WWW stránkách závodu a ve veřejných sdělovacích prostředcích.
- Informace o předcházejících ročnících najdete pod nabídkou "Uskutečnili jsme - archiv".