Nebojte se mapy
12. ročník závodu v orientačním běhu

 

ROZPIS
veřejného závodu v orientačním běhu - sprintu

Česky     Deutsch

Přihláška

Startovní listina

Pokyny pro účastníky

Parametry tratí

Výsledky

 

               

 

Datum:

11. května 2019

Místo konání:

Lipno nad Vltavou

Centrum závodu:

parkoviště u hotelu Lanovka; GPS: 48.6438000N, 14.2203000E

Pořádající orgán:

Jihočeský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt:

TJ OB České Budějovice z.s.

Typ závodu / zařazení do soutěží:

5. závod jihočeského žebříčku, jaro 2019

Veřejný závod jednotlivců ve sprintu s intervalovým startem

Kategorie:

Veřejný závod v orientačním běhu podle pravidel OB zařazený do soutěží:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65, D75
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H75

Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JčKSOS

Ostatní kategorie:

P1 (jednoduchá trať pro děti s doprovodem)

P2 (orientačně jednoduchá trať pro příchozí, začátečníky)(popis činnosti účastníka na závodě)

Funkcionáři:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Radek Janošík
Vladimíra Hejzlarová, R3
Radek Teringl, R3

Kontakt pro informace:

Radek Janošík (tel. 776 069 161)

Přihlášky:

do neděle 5. května 2019 23:59:59 (uzávěrka přihlášek) přes systém ORIS. Pozdější přihlášky jen v omezeném množství dle možností pořadatele za vklad zvýšený o 100 % (s výjimkou kategorií P1 a P2). Přihlášky je možno zaslat i na email: teringl@strob.cz. E-mailová přihláška pro registrované závodníky je vždy s přirážkou 100 % základního startovného vyjma kategorií P1 a P2 a je platná až po jejím potvrzení. Emailová přihláška pro veřejnost je bez přirážky a je platná rovněž po jejím potvrzení.

Vklady / poplatky:

50,-- Kč  
100,- Kč

200,- Kč

50,- Kč

D10, H10, D12, H12, D14, H14, P1, P2
ostatní kategorie
pozdější přihlášky, změny

zapůjčení SI čipu. Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 800,- Kč.

Úhrada vkladů:

Převodem na účet číslo 212977294/0300 (majitel účtu TJ OB České Budějovice z.s.). Jako variabilní symbol uveďte 10xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS. Ve zprávě pro příjemce prosím uveďte zkratku svého klubu.

Prezentace:

V den konání závodu 9:00 – 10:00 v centru

Parkování:

parkoviště u hotelu Lanovka

Vzdálenosti:

100 m

do 500 m
do 300 m

parkoviště – centrum
centrum – start

cíl – centrum

Popis terénu:

Městská zástavba, nábřeží a parky v okolí

Mapa:

Lipno nad Vltavou, sprint, 1:4000, ekvidistance 2m, formát A4, mapovali Jan Picek, Radim Hošek 2017, mapový klíč ISSOM2007, mapy budou vodovzdorně upraveny formou tisku na materiál Pretex.

Start:

Intervalový; 000 = 10:30 hod.
Kategorie P1 a P2 volný start od času 00 do startu posledního závodníka

Způsob ražení:

Elektronický systém Sportident, kontaktní ražení. Jeden čip lze použít v závodě pouze jednou. Závodníci bez vlastního čipu si mohou čip pronajmou od pořadatele za výše uvedený poplatek.

Služby:

Dětskou školku ani ostatní služby pořadatel neposkytuje.

Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200,-- Kč během závodu. V případě uznání protestu bude vklad vrácen. Případné protesty proti startovní listině nebo konečným výsledkům lze uplatnit na e-mailové adrese info@tjobcb.cz

Ochrana osobních údajů:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu a v informačním systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku.  Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Ostatní:

Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů soutěží JčKSOS pro rok 2019.

Projekt je podpořen z prostředků Statutárního města České Budějovice na podporu sportu pro rok 2019.