TJ OB České Budějovice z.s.

 

Propozice akce: Nebojte se mapy

 

12. ročník veřejného náborového závodu v orientačním běhu

Přebor Českých Budějovic dětí a mládeže v orientačním běhu - sprintu

 

 

 

Datum:                      11. května 2019

Místo konání:            Lipno nad Vltavou, parkoviště u hotelu Lanovka (centrum závodu)

Pořadatel:                  TJ OB České Budějovice z.s., www.tjobcb.cz , info@tjobcb.cz

 

Typ závodu:              Veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu -  sprintu s intervalovým startem

                       

Kategorie:                 D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65, D75

                                   H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H75

                                   P1 (jednoduchá trať pro děti s doprovodem)

                                   P2 (orientačně jednoduchá trať pro příchozí, začátečníky)

 

Ředitel závodu:         Radek Janošík

Hlavní rozhodčí:       Vladimíra Hejzlarová

Stavitel tratí:              Radek Teringl

 

Kontakt pro další informace: https://oris.orientacnisporty.cz, případně www.tjobcb.cz,
                                    telefonické  informace Radek Janošík (tel. 776069161)

 

Přihlášky:                  do neděle 5. května 2019 23:59:59 (uzávěrka přihlášek)

přes systém ORIS. Pozdější přihlášky jen v omezeném množství dle možností pořadatele za vklad zvýšený o 100 % (s výjimkou kategorií P1 a P2). Přihlášky je možno zaslat i na email: teringl@strob.cz. E-mailová přihláška pro registrované sportovce je vždy s přirážkou 100 % základního startovného a je platná až po   jejím potvrzení. Emailová přihláška pro veřejnost je bez přirážky a je platná rovněž po jejím potvrzení.

 

Startovné:                  DH10, DH12, DH14               50,-- Kč

                                   P1, P2                                       50,-- Kč

                                   ostatní kategorie                     100,-- Kč       

                                   zapůjčení SI čipu                      50,-- Kč

                                   Děti a mládež z Českých Budějovic mají startovné zdarma.

                                   Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 800,- Kč.

 

Úhrada vkladů:        Převodem na účet číslo 212977294/0300 (majitel účtu TJ OB České Budějovice z.s.). Jako variabilní symbol uveďte 10xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS. Ve zprávě                            pro příjemce prosím uveďte zkratku svého klubu.

 

Prezentace:                V den konání závodu 9:00 – 10:00 v centru

 

Vzdálenosti:              parkoviště – centrum              100 m

                                   centrum – start                       do 500 m

                                   cíl – centrum                          do 300 m

 

Popis terénu:             Městská zástavba, nábřeží a parky v okolí

 

Mapa:                        Lipno nad Vltavou, sprint, 1:4000, ekvidistance 2m, formát A4, mapovali Jan Picek, Radim Hošek 2017, mapový klíč ISSOM2007, mapy budou vodovzdorně upraveny formou tisku na materiál Pretex.

 

Start:                          Intervalový, 00=10:30

                                   kategorie P1 a P2 volný start od času 00 do startu posledního závodníka

 

Způsob ražení:          Elektronický systém Sportident bez možnosti bezkontaktního ražení. Jeden čip lze použít v závodě pouze jednou. Závodníci bez vlastního čipu si mohou čip pronajmou od pořadatele za výše uvedený poplatek.

Ubytování:                Pořadatel nezajišťuje, v oblasti Lipenska je velké množství ubytovacích kapacit.

 

Ostatní služby:          Dětskou školku ani ostatní služby pořadatel neposkytuje.

 

Protesty:                    Písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200,-- Kč během závodu. V případě uznání protestu bude vklad vrácen. Případné protesty proti startovní listině nebo konečným                                           výsledkům lze uplatnit na e-mailové adrese info@tjobcb.cz .

 

Ochrana osobních údajů:    Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky,                                                                                    startovky a výsledků na webu závodu a v informačním systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/).             V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k                                          informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány                                            fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s                             fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

 

Upozornění:              Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci. Provozování                                        prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

 

Předpis:                     Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů soutěží JčKSOS pro rok 2019.

 

Závod byl podpořen z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2019.