Nebojte se mapy
13
. ročník závodu v orientačním běhu

 

ROZPIS
veřejného závodu v orientačním běhu – krátké trati

Česky     Deutsch     

Přihlášky

Startovní listina

Pokyny pro účastníky

Parametry tratí

Výsledky

  Partneři:

                                 

 

Datum:

24. května 2020

Místo konání:

Frymburk

Centrum závodu:

Frymburk, Ranč u tří Anč, 48.6600075N, 14.1734561E

Pořádající orgán:

Jihočeský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt:

TJ OB České Budějovice z.s. www.tjobcb.cz, info@tjobcb.cz

Typ závodu / zařazení do soutěží:

Veřejný závod jednotlivců na krátké trati s intervalovým startem /
8. závod jihočeského žebříčku – jaro 2020

Kategorie:

Veřejný závod v orientačním běhu podle soutěžních pravidel OB:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65, D75
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H75

Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu Jč KS ČSOS

Ostatní kategorie:

DF, HF – liniová trať pro děti bez doprovodu

HDR – linová trať pro děti s doprovodem

T3 – tréninková trať pro příchozí (střední obtížnost)

P2 – orientačně jednoduchá trať pro příchozí (viz popis činnosti účastníka na závodě)

Funkcionáři:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Martina Teringlová
Josef Hejzlar, R3
Radek Teringl, R3

Kontakt pro informace:

Martina Teringlová (tel. 606 730 321)

Přihlášky:

do neděle 17. května 2020 23:59:59 (uzávěrka přihlášek) přes systém ORIS. Pozdější přihlášky jen v omezeném počtu dle možností pořadatele za vklad zvýšený o 100 % (s výjimkou kategorií HDR, DF, HF, T3 a P2). Přihlášky je možno zaslat i na e-mail: vlhej@seznam.cz. E-mailová přihláška pro registrované závodníky je vždy s přirážkou 100 % základního startovného vyjma kategorií HDR, DF, HF, T3 a P2 a je platná až po jejím potvrzení. E-mailová přihláška pro veřejnost je bez přirážky a je platná rovněž po jejím potvrzení.

Vklady / poplatky:

50,- Kč  
100,- Kč

přirážka 100 %

50,- Kč

HDR, DF, HF, D10, H10, D12, H12, D14, H14, T3, P2
ostatní kategorie
pozdní přihlášky a změny v kategoriích DH10 – DH75

zapůjčení SI čipu. Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 800,- Kč.

Úhrada vkladů:

Převodem na účet číslo 212977294/0300 (majitel účtu TJ OB České Budějovice z.s.). Jako variabilní symbol uveďte 24xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS. Ve zprávě pro příjemce, prosím, uveďte zkratku svého klubu.

Prezentace:

V den konání závodu 9:00 – 10:00 v centru závodu.

Společně s prezentací závodu 23. května 2020.

Parkování:

Veřejné parkoviště skiparku Frymburk u hotelu Leyla.

Vzdálenosti:

200 m

do 1 000 m
do 1 000 m

parkoviště – centrum
centrum – start

cíl – centrum

Popis terénu:

Horský, kopcovitý terén s porostovými detaily, středně hustá síť cest, střední průběžnost, těžší běžecká podložka.

Mapa:

Marta, 1:10000, ekvidistance 5 m, formát A4, mapovali Aleš Hejna, Jiří Vištejn 2016, aktualizace 2020, mapový klíč ISOM2007, mapy budou vodovzdorně upraveny.

Start:

Intervalový; 000 = 10:30 hod.
Kategorie HDR, T3 a P2 –  volný start od času 00 do startu posledního závodníka.

Způsob ražení:

Elektronický systém SportIdent, kontaktní ražení. Jeden čip lze použít v závodě pouze jednou. Závodníci bez vlastního čipu si mohou čip pronajmout od pořadatele za výše uvedený poplatek.

Služby:

Dětskou školku ani jiné služby pořadatel neposkytuje.

Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200,- Kč během závodu. V případě uznání protestu bude vklad vrácen. Případné protesty proti startovní listině nebo konečným výsledkům lze uplatnit na e‑mailové adrese info@tjobcb.cz.

Ochrana osobních údajů:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodu a v informačním systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku.  Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Ostatní:

Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů soutěží Jč KS ČSOS pro rok 2020.

Projekt je podpořen z dotačního programu statutárního města České Budějovice na podporu sportu pro rok 2020.

Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy.

Chovejte se tedy ohleduplně!