Konání závodu zrušeno.

Zveřejněno 12.3.2020 v 16:11 hod.

Sněhulákův kufr

ROZPIS
veřejného závodu v orientačním běhu – klasická trať na sprintové mapě

Partneři:

                                 

 

Pokyny pro účastníky závodu.

Datum:

14. března 2020

Místo konání:

České Budějovice

Centrum závodu:

Areál SKP; Kubatova 25, 48.9829, 14.4637

Pořádající subjekt:

TJ OB České Budějovice z.s. www.tjobcb.cz, info@tjobcb.cz

Typ závodu:

Veřejný závod – klasická trať na sprintové mapě

Kategorie, parametry tratí:

A – 6,3 km, 19 kontrol, výměna mapy

B – 4,0 km, 13 kontrol

C – 2,4 km, 9 kontrol

D – trať určená pro začátečníky, případně rodiče s dětmi, volné pořadí kontrol, časový limit 45 minut

Funkcionáři:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Martina Teringlová
Radek Teringl, R3
Radek Teringl, R3

Kontakt pro informace:

Radek Teringl (tel. 602 271 763)

Přihlášky:

do neděle 8. března 2020 23:59:59 (uzávěrka přihlášek) přes systém ORIS. Ve výjimečných případech emailové přihlášky na adresu: teringl@strob.cz. Dohlášky na místě dle možností pořadatele.

Vklady / poplatky:

50,- Kč  

20,- Kč

všechny kategorie
zapůjčení SI čipu. Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 800,- Kč.

Úhrada vkladů:

Převodem na účet číslo 212977294/0300 (majitel účtu TJ OB České Budějovice z.s.). Jako variabilní symbol uveďte 1403xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS. Ve zprávě pro příjemce, prosím, uveďte zkratku svého klubu.

Prezentace:

V den konání závodu 12:00 – 12:30 v centru závodu.

Parkování:

Není organizováno. Doporučujeme parkovat na placeném parkovišti naproti Výstavišti či v ulici Jiráskovo nábřeží (parkovací zóna T1 během víkendu není zpoplatněna).

Vzdálenosti:

centrum - start

cíl - centrum

50 m

0 m

Popis terénu:

Městská zástavba – Pražské předměstí

Mapa:

Eskápéčko, 1:4000, ekvidistance 2 m, formát A4, mapoval Radim Hošek 3/2009, revize Filip Hulec 9/2015, mapový klíč ISSOM (OB sprint), mapy budou vodovzdorně upraveny.

Start:

Intervalový; 000 = 13:00 hod.

Způsob ražení:

Kombinované ražení: elektronický systém SportIdent (kontaktní ražení) a ražení kleštičkami do průkazky. Jeden čip lze použít v závodě pouze jednou. Závodníci bez vlastního čipu si mohou čip pronajmout od pořadatele za výše uvedený poplatek.

Ochrana osobních údajů:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodu a v informačním systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku.  Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.

 

Těšíme se na Vás! Pořadatelé z TJ OB České Budějovice