Husitský štít
40. ročník závodu v orientačním běhu

 

ROZPIS
veřejného závodu v orientačním běhu - sprintu

Česky     Deutsch     

Přihláška

Startovní listina

Pokyny pro účastníky

Parametry tratí

Výsledky

  Partneři:

                                 

 

Datum:

23. května 2020

Místo konání:

Frymburk

Centrum závodu:

Frymburk, u základní školy, 48.6644014N, 14.1645506E

Pořádající orgán:

Jihočeský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt:

TJ OB České Budějovice z.s. www.tjobcb.cz, info@tjobcb.cz

Typ závodu / zařazení do soutěží:

Veřejný závod jednotlivců ve sprintu s intervalovým startem /
6. závod jihočeského žebříčku – jaro 2020

Kategorie:

Veřejný závod v orientačním běhu podle soutěžních pravidel OB:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65, D75
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H75

Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu KS ČSOS

Ostatní kategorie:

T – tréninková trať pro příchozí (střední obtížnost)

P – orientačně jednoduchá trať pro příchozí a děti s doprovodem (popis činnosti účastníka na závodě)

Funkcionáři:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Vladimíra Hejzlarová, R3
Radek Teringl, R3
Josef Hejzlar, R3

Kontakt pro informace:

Vladimíra Hejzlarová (tel. 775 914 004)

Přihlášky:

do neděle 17. května 2020 23:59:59 (uzávěrka přihlášek) přes systém ORIS. Pozdější přihlášky jen v omezeném počtu dle možností pořadatele za vklad zvýšený o 100 % (s výjimkou kategorií T a P). Přihlášky je možno zaslat i na e-mail: vlhej@seznam.cz. E-mailová přihláška pro registrované závodníky je vždy s přirážkou 100 % základního startovného vyjma kategorií T a P a je platná až po jejím potvrzení. E-mailová přihláška pro veřejnost je bez přirážky a je platná rovněž po jejím potvrzení.

Vklady / poplatky:

50,- Kč  
100,- Kč

přirážka 100%

50,- Kč

D10, H10, D12, H12, D14, H14, P, T
ostatní kategorie
pozdější přihlášky, změny v kategoriích DH10 - DH75

zapůjčení SI čipu. Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 800,- Kč.

Úhrada vkladů:

Převodem na účet číslo 212977294/0300 (majitel účtu TJ OB České Budějovice z.s.). Jako variabilní symbol uveďte 23xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS. Ve zprávě pro příjemce, prosím, uveďte zkratku svého klubu.

Prezentace:

V den konání závodu 9:00 – 10:00 v centru závodu.

Parkování:

Veřejná parkoviště městysu Frymburk; v centru závodů je parkování omezené.

Vzdálenosti:

500-800 m

do 500 m
do 100 m

parkoviště – centrum
centrum – start

cíl – centrum

Popis terénu:

Městská zástavba, nábřeží a parky v okolí.

Mapa:

Frymburk, sprint, 1:5000, ekvidistance 2 m, formát A4, mapovali Jan Picek, Jiří Vištejn 2016, mapový klíč ISSOM2007, mapy budou vodovzdorně upraveny.

Start:

Intervalový; 000 = 10:30 hod.
Kategorie T a P –  volný start od času 00 do startu posledního závodníka.

Způsob ražení:

Elektronický systém Sportident, kontaktní ražení. Jeden čip lze použít v závodě pouze jednou. Závodníci bez vlastního čipu si mohou čip pronajmout od pořadatele za výše uvedený poplatek.

Služby:

Dětskou školku ani jiné služby pořadatel neposkytuje.

Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200,- Kč během závodu. V případě uznání protestu bude vklad vrácen. Případné protesty proti startovní listině nebo konečným výsledkům lze uplatnit na e‑mailové adrese info@tjobcb.cz.

Ochrana osobních údajů:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodu a v informačním systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku.  Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Ostatní:

Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů soutěží KS ČSOS pro rok 2020.

Projekt je podpořen z dotačního programu Jihočeského kraje na podporu sportu pro rok 2020.