39. LINZ - CUP 2018

 

Pořadatel:        Naturfreunde Oberösterreich, Referat Orientierungslauf

 

Tech. provedení : OLG Naturfreunde Linz; OB České Budějovice; SKP České Budějovice; OC České Budějovice

 

Shromaždiště :    Informace budou poskytnuty na předcházenícím závodě Linz cupu; prostřednictvím e-mailu nebo na Internetu : http://members.aon.at/nflinz-ol/  . Z místa shromaždiště  bude vyznačena cesta k prostoru závodu.

 

Terén :           Mühlviertel – v blízkosti Linze

 

Účastníci :       Všichni, kteří se zajímají o orientační běh, bez ohledu na klubovou příslušnost, staří i mladí. Ve všech kategoriích je možno startovat s partnerem, v kategorii C i rodiny.

 

Kategorie :       Kategorie     HA             délka trati cca. 6-8 km

Kategorie     DB / HB-lang   délka trati cca. 5-7 km

Kategorie     DB / HB-kurz   délka trati cca. 4-5 km

Kategorie     C              délka trati cca. 2-4 km, začátečníci a mládež do 14 let při minimální účasti 5-ti závodníků v závodě může být provedeno dodatečné rozdělení na kategorii HC/DC.

Kategorie     K              fáborkovaná trať, cca. 2 km

 

Časový plán:      start prvního závodníka v sobotu vždy v 15:00 hod. (čas 000)

31. března        Max Wagner              scorelauf            shromaždiště  Pozor - dluhá cesta na start

14. dubna         Stefan Falk             klasická trať

12. května        Rudi Gruber             klasická trať

25. srpna         Zdeněk Blabla           klasická trať
      29. září          homas Obermühller      klasická trať

 6. října         Roman Mayrhofer         štafetový běh jednotlivců

 

Hodnocení :       Do hodnocení se počítají 4 nejlepší výsledky (max. 400 bodů). Neprovádí se vyhlašování při jednotlivých závodech. Hodnocení je prováděno podle hodnotícího systému Naturfreunde Linz.

Kategorie D/H  A, B  vítěz  =  100 bodů (3 x SZ - LZ) : SZ x 50  =  body

Kategorie D/H  C     vítěz  =  100 bodů (5 x SZ - LZ) : SZ x 25  =  body

 

Abonentní přihláška pro všechny závody Linz-Cupu:

Do 24.3. na adresu:

Josef Rychtecký, Vodňanská 5, 370 11 České Budějovice

      josef.rychtecky@jrn.cz

kategorie K (děti do 10 let)                   vklad neplatí

kategorie C                                    200,--

ostatní kategorie                              300,--

Abonentní přihláška je nepřenositelná.

 

Přihláška na jednotlivé závody :

                  Písemně, telefonicky nebo e-mailem nejpozději 7 dní před závodem

1., 2., 3., 4. a 6. závod na adresu:

Alois Mair, Flemingstrasse 6/17, A-4600 WELS

Tel./Fax: + 43 7242207040  -  alois.mair@aon.at

Abonnenti jsou automaticky přihlášeni!

 

5. závod:

Zdeněk Blabla; Dlouhá 33; 37011 České Budějovice

e-mail: blabla.zdenek@gmail.com startovné platí všichni, tj. i abonenti Linz-cupu

 

Dodatečné přihlášky : podle možností pořadatele nejpozději hodinu před startem, případně se osobním zákresem tratě již v průběhu času závodu.

 

Vklad na jeden závod (platí pro 1., 2., 3., 4. a 6. závod; platí se přímo u pořadatelů podle rozpisu soutěže v €):

přihláška nejpozději 7 dní před závodem :

rok narození 1994 a mladší, Kateg. C           € 3,-

rok narození 1993 a starší                     € 5,-

 

 

Informace :       0043 7242207040   Alois Mair

                  http://members.aon.at/nflinz-ol

 

Mapa :            IOF; mapy nejsou ve fóliích. U kategorií /H A a D/H B je možné použít redukované mapy, tj. bez některých z barev.

 

Popisy kontrol : Jsou zhotovovány podle IOF normy.

 

SI :              Na všech závodech bude použit SI systém. SI systém nebude použit u kategorie K. Závodníkům bez SI bude SI čip zapůjčen. Zapůjčené SI čipy budou v cíli sbírány.

 

Ceny :            Diplomy pro závodníky, kteří se zůčastní minimálně 4 závodů. Vyhodnocení bude provedeno po 6-tém závodě.

                                              

Různé :

·         Pořadatel neručí za žádné škody  způsobené účastníky soutěže. Každý startuje na vlastní nebezpečí a je odpovědný za svou bezpečnost.

·         Organizátoři závodu a jejich pomocníci získávají 80 bodů

·         Dodržujte informace pořadatelů o parkování

·         Informace před závodem (místo srazu, startovní listina apod.), výsledky jsou zveřejňovány na http://members.aon.at/nflinz-ol

·           Rozpis v německém jazyce

 

Hodně sportovních úspěchů na závodech Linz-cupu Vám přejí pořadatelé z OB klubů z Linze a Českých Budějovic.