SPORT IDENT

 
Obsah: Základní sada SPORT IDENTu  (obsah; podmínky zapůjčení; cena; apod.)
SPORT IDENT card  (obsah; podmínky zapůjčení; cena; apod.)
Školní a tréninková sada SPORT IDENT  (obsah; podmínky zapůjčení; apod.)
Jiný technický materiál
Kontakty

Základní sada SPORT IDENTu
Obsah základní sady SPORT IDENTu
  SI Kontroly: Typ BSF7-D = bez omezení typů čipů (vyzkoušeno i na SI 11). Není nutné před každým závodem samostatně nastavovat. Po zasunutí čipu se automaticky aktivují. Je vhodné pomocí SI master srovnat čas všech kontrol.  Kontroly jsou uloženy v 3 kufrech. Celkem 3 kufry s označením (101-121; 122-142; 143-152, org.) a obsahují:
1 x čísla:   101 - 152  
2 x číslo:   100   (používejte pro sběrnou kontrolu; proto je i 2 x)
2 x nulování
2 x kontrola nulování
2 x cíl
2 x start 
  Servisní vybavení: Je samostatný kufr který obsahuje:
2 x SI krabička pro snímání čipů - USB port
1 x master SI krabička (modrá)
3 x  vesta pro roznášení kontrol
1 x servisní čip - OFF
1 x magnet pro nastartování krabičky BSM4
2 x  náhradní kleště
cca 3 m el. kabel s 3-člennou zásuvkou 
  SI čipy: K dispozici je 40 ks SI čipů. Čipy jsou uloženy v samostatném kufru. SI čipy jsou seřazeny podle čísel - viz. následující tabulka.

219221

219223

219224

219225

219226

219227

219228

219229

219230

232701

232703

232704

232706

232707

232710

232711

232712

232713

232714

232716

232717

232718

232719

232720

232951

232952

232954

232955

232958

232966

232969

232970

232973

232974

330689

331015

331330

331361

425549

426354

                   

 

 

 

40 kusů

 

 

 

  Stojany: 60 ks stojanů - lehké, bez čísla na stojanu, šroubovací držák pro SI (typ od Orienteering Hana)
  Lampióny: 60 ks látkových lampiónů s kleštěmi
Podmínky zapůjčení
  - každý si vyzvedává a vrací v dohodnutém termínu u VCB, tedy v Č.Budějovicích. Pořadatelé nedělních závodů si mohou dohodnout převzetí materiálu u pořadatele sobotního závodu. Přebírají si materiál.
- jakékoliv vzniklé škody, ztráty hradí ten kdo si sadu zapůjčil
- finanční úhrada je:
          - SI krabička podle aktuální ceny
          - SI stojan + držák = 500,- Kč
          - SI čip = 1 000 Kč
          - u ostatního neuvedeného materiálu fyzické nahrazení zničeného nebo poškozeného materiálu do 4 týdnů od zapůjčení
 
Cena zapůjčení pro jeden závod, etapu závodu je:    4 000,- Kč. (Cena za zapůjčení je slouží k úhradě nezbytných nákladů souvisejících se zajištěním funkčnosti sady.)

SPORT IDENT card
Je k dispozice 49 ks card SPORT IDENTu. Stejná funkcionalita jako SI čip. Při ztrátě náhrada 400,- Kč.
Čísla SI card jsou:    4405521 - 4405570, chybí 4405526.
Cena pro zapůjčení pro jeden závod, etapu závodu je:  300,- Kč.
 

Školní a tréninková sada SPORT IDENTu
Školní a tréninková sada umožňuje realizaci tréninků za podmínek obdobných při konání závodů. Je možné ji využít i při pořádání menších soutěží v orientačním běhu kdy nejsou zpracovávány výsledky závodu. Pro realizaci náborových a školích akcí bude sada oddílům z Č. Budějovic poskytována zdarma.(Evidence účastníků závodu a jejich výsledků musí být zajištěna jiným způsobem.)
Obsah: 1 x SI master krabička
1 x start
1 x cíl
10 x kontrola (31-40)
1 x vyčítací krabička spojené s termotiskárnou
4 x servisní čipy
20 x Si čipů   - 2118441 - 2118460
- Krabičky jsou v provedení BSF - starší typ
Zakoupená sada byla z prostředků TJ rozšířena o stojany a držáky na krabičky ( 12 ks).
                     
Realizace projektu (nákup školní a tréninkové sady) byl spolufinancován Statutárním městem České Budějovice v roce 2017.

Jiný sportovně technický materiál
Startovací komplet: startovací hodiny spojené s předstartovním ukazatelem času; cena: 500,- Kč
Kovové stojany: 10 ks kovových stojanů bez označení s držákem pro SI krabičku (použití např. 2 x nulování; 2 x kontrola nulování; 2 x sběrka; 2 x cíl; 1 x start (zapůjčení gratis)
Termotiskárna SPORT IDENT s vyčítací krabičkou

Informace, doporučení k práci se SPORT IDENTem
SI kontroly není nutné před použitím nastavovat za využití počítače a SW SPORTident-Config+. Jsou ve spícím režimu a po vsunutí SI čipu se automaticky nastartují. V provozním režimu vydrží 90 minut. Poté opět automaticky přejdou do spícího režimu. Každý záznam, zasunutí SI čipu, prodlužuje provozní režim kontroly. To že je kontrola v provozu je ze zadní strany signalizováno displejem. Na displeji se zobrazuje nastavené číslo kontroly a středoevropský čas.
 
Po ukončení závodu je nutné před uložením kontrol zpět do kufru zkontrolovat zda jsou ve spícím režimu, tj. na displeji se nic nezobrazuje.
 
Pro použití SPORT IDENTU není nutné mít sladěný čas počítače a kontrol. Podmínkou je dodržet pokyn pro zahájení startu za využití kontroly SPORT IDENTu - viz. níže. Pokud chcete mít sladěn čas počítače a kontrol upravte čas v počítači podle času v kontrolách.
Pokud se vám nechce měnit čas v počítači a chcete mít stejný čas v počítači a v kontrolách je nejlépe postupovat: nastavit čas z počítače v SI-master a pak za jejího využití opravit čas v ostatních kontrolách - viz. následující odstavec.
 
Sladění, srovnání časů kontrol se provádí pomocí master SI krabičky (modrá krabička) - návod. Uvedený postup je rychlejší než srovnávání času pomocí SPORTident-Config+ a má jednu dobrou jistotu, nepřepíšete číslo kontroly.
 
Pokud se rozhodnete nesrovnávat čas u všech kontrol je nutné srovnání času za využití SI-master provést u kontrol: nulování, kontrola nulování, start, kontrola 100, cíl.
 
Pokud potřebujete pro nefunkčnost u některé kontroly změnit její číslo můžete to provést jedině za využití SW SPORTident-Config+. Poté nezapomeňte za využití SI-master u přepsané kontroly srovnat čas!!!
 
Při použití vyčítacích krabiček typu BSM 7 (USB konektor) je nutné mít nainstalovaný odpovídající ovladač - USB Treiber 32-/64-Bit. Ten je k nalezení na stránkách SPORTidentu - www.sportident.com / Support/Download/Software . Při instalaci je vhodné mít krabičku připojenou k počítači. V průběhu instalace SW oznámí na který COM-port je ovladač připojen. Bude to vyšší než 2. Tento port je pak třeba použít při nastavování SPORT IDENTu v OORGu. Rovněž je nutno použít vyšší přenosovou rychlost (Baut rate = 38400). Před prvním použitím nových vyčítacích krabiček doporučuji doma si v klidu na nějakém starém závodě vyzkoušet funkčnost vyčítání.
 
Zahájení startu doporučuji dělat podle jedné z krabiček použitých na startu (nulování, kontrola nulování, start). Předpokládám že u nich máte nastaven stejný čas za využití SI-master. Pokud využijete náš startovací komplet je vhodné zahájit jeho činnost (činnost startovacího kompletu) 10 minut před startem 000. 11 minut před startem 000 musíme mít všechny části startovacího kompletu propojeny kabelem. Jednu z kontrol na startu si vezmeme do ruky a zezadu se díváme na zobrazovaný středoevropský čas. V čase 10 minut a 1 vteřina před časem 000 spustíme startovací komplet (čas 000 = 10:00:00 hod. tzn. že startovací komplet spustíme v čase 9:49:59 hod.). Od tohoto okamžiku necháme startovací komplet běžet bez jakéhokoliv zásahu. Budete-li startovací komplet spouštět poprvé doporučuji si vše předem vyzkoušet. Návod ke startovacímu kompletu.
 
Při roznášení kontrol doporučuji kontroly nastartovat, tj. aby roznašeč po umístění kontrolu zasunutím čipu krabičku aktivoval. Důležité je to zejména u závodu ve sprintu.
 
V případě potřeby je možné za využití SI-configu vyčíst údaje: číslo SI čipu + středoevropský čas kdy byl SI čip v kontrole použit.

Kontakty
Další informace o SPORT IDENTu můžete získat na WWW stránkách výrobce.