Informace o činnosti TJ v roce
  Plán činnosti Plán aktivit TJ v roce
  Treninková činnost Tréninkový plán
  Činnost družstev mládeže Plán tréninků a činnosti družstev dětí a mládeže
  Soustředění: 6. - 12. března 2017; Krkonoše; organizuje Teringlová; kapacita vyčerpána
    29. dubna - 1. května 2017; Lipno; organizuje Janošík
    9. - 10. prosince; Borová Lada; organizuje Rychtecký
  Mapové tréninky Informace k jednotlivým termínům mapových tréninků
  Kalendář závodů Kalendář závodů s předpokládanou účastí členů TJ
  Valná hromada Termín, místo a obsah jednání
  Výsledky roku Výpis výsledků členů na závodech v roce