Orientační běh – naše hobby
Orienteirunglauf – unser Hobby
                                                   
 
Projekt přeshraniční spolupráce realizovaný v rámci programu INTERREG
V-A Rakousko-Česká republika.
Grenzüberschreitendes Kooperationsprojekt im Rahmen von INTERREG V-A
Österreich-Tschechische Republik.
 
Realizátor projektu: Ausländischer Partner:

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na rozvoj příhraniční spolupráce ve sportovní
oblasti – orientačním běhu. Projekt je zaměřen na zlepšení sportovně
technického vybavení pro uskutečňování soutěží v orientační běhu,
prohloubení kontaktů členů partnerských oddílů, vytvoření
podmínek pro navázání kontaktů dalších oddílů orientačního běhu.

Projektbeschreibung:
Der Inhalt des Projektes ist die Entwicklung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der Sportart
Orientierungslauf. Das Projekt konzentriert sich auf die
Verbesserung der sportlichen und technischen Ausrüstung für die
Durchführung von OL-Wettkämpfen, die Vertiefung der Kontakte von
Mitgliedern der Partnerklubs und die Schaffung von Bedingungen für
die Kontaktaufnahme mit anderen OL-Klubs.
 

Aktivity projektu:
– 11.5.2019
společný závod v Rakousku

vytvoření OB mapy pro závod 24.8.2019
– 24.8.2019
společný závod v  CZ
Projektaktivitäten:
– 11.5.2019
Gemeinsamer Wettkampf in Österreich

Erstellen einer OL-Karte für den Wettkampf am 24.8.2019
– 24.8.2019
Gemeinsamer Wettkampf in CZ
 
Realizační tým:
Josef Rychtecký,
Radek Teringl,
Marcela Gottfriedová
Implementierungsteam:
Alois Mair,
Max Wagner,
Elfi Wagner