OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIHOČESKÉM KRAJI 2024

24., 25. a 27. června 2024

Datum:

24., 25. a 27. června 2024

Pořadatel:

SKP České Budějovice, TJ OB České Budějovice

Svazový koordinátor:

Dominika Plochová, d.plochova@gmail.com, 604 751 051

Ředitel závodu:

Martina Teringlová, martina.teringlova@seznam.cz, 606 730 321

Technický delegát:

Zdeněk Blabla, blabla.zdenek@gmail.com, 603 946 589

Hlavní rozhodčí:

Radim Hošek R1 – sprintové discipliny, Vojtěch Blažek R1 – krátká trať

Místo konání:

 • Sprint – sportovní areál Sportovní klub Policie České Budějovice
 • Krátká trať – Lišov
 • Sprintové štafety – Výstaviště České Budějovice

Kancelář závodu, technické porady:

Střední odborné učiliště, Lišov, 5. května

Disciplíny:

sprint, krátká trať, sprintové štafety

Kategorie:

 • Žáci mladší (H12) a žákyně mladší (D12) – ročníky narození 2012 – 2013
 • Žáci starší (H14) a žákyně starší (D14) – ročníky narození 2010 – 2011

Počty startujících (za jednotlivé kraje):

 • D12: 1
 • H14: 2
 • D14: 2
 • Vedoucí (trenéři): 2
 • Maximální počet účastníků z každého kraje: 6 závodníků a 2 trenéři

Podmínky závodů:

 • Účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní příslušným krajem dle místa trvalého bydliště a zapsaní v akreditačním systému.
 • Není povolen start mladších závodníků ve vyšší věkové kategorii.
 • Není povolen start dívek v chlapecké kategorii.
 • Start cizinců je povolen – musí však být řádně registrovanými členy ČSOS a splňovat ostatní podmínky ODM pro start sportovců v krajských výběrech.

Možnost povolání náhradníka v průběhu soutěží:

v případě lékařsky doloženého zranění či nemoci pouze do závodu štafet, tento náhradník také musí být zapsaný v akreditačním systému

Systém soutěže:

Disciplína 1:

sprint – závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem

Disciplína 2:

krátká trať – závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem

Disciplína 3:

sprintové štafety – jednorázový závod tříčlenných štafet v kategoriích D (pořadí úseků D14-D12-D14) a H (pořadí úseků H14-H12-H14)

Soutěžní pravidla:

závodí se podle platných Pravidel OB a těchto propozic

Přihlášky:

prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému ODM 2024 přístupové údaje k Centrálnímu informačnímu systému budou poslány na všechny kraje

Uzávěrka přihlášek:

v pondělí 27. 5. 2024 do 8:00

Dresy:

Závodí se v krajském dresu, který je bez reklam (logo výrobce je v pořádku) a je označen logem/názvem kraje.

Časový harmonogram:

 • Neděle 23. 6. – modelový trénink v Českých Budějovicích
 • Pondělí 24. 6. – sprint, České Budějovice
 • Úterý 25. 6. – krátká trať, Lišov
 • Čtvrtek 27. 6 – sprintové štafety, České Budějovice

Protesty:

dle Pravidel OB písemně hlavnímu rozhodčímu do 30 minut po zveřejnění výsledků

Vyhlášení výsledků:

vyhlášení výsledků po kategoriích proběhne vždy v centru závodu do 30 minut po skončení závodů všech kategorií, předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu ODM

Ceny:

závodníci na 1. – 3. místě obdrží medaili a diplom
závodníci na 4. – 6. místě obdrží diplom

Zdravotní zajištění:

sprintové disciplíny v dojezdu Zdravotní záchranné služby Jihočeského kraje, krátká trať – v cíli přítomen zdravotník – Horská služba Šumava

Zvláštní ustanovení:

účastníci startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřebírá za žádného účastníka zodpovědnost za případnou zdravotní újmu či újmu na majetku účastníka

Schvalovací doložka:

Propozice byly schváleny Výkonným výborem ČSOS na jednání dne 7. 6. 2023.

Webové stránky LODM: