10.8.2021 Dny orientace v přírodě

Zpráva o realizaci akcí pro veřejnost propagujících orientační běh

Dokumentace k projektu ČSOS Dny orientace v přírodě

Akce: Sportovní příměstský tábor pořádaný Katedrou tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

Cíl: Poznání neznámého sportu orientačního běhu – o co vlastně jde?

Motto: Jaký sport pochází ze Skandinávie?

Organizátor: TJ OB České Budějovice, z.s.

Realizace: Martina Teringlová, Vojta Teringl

Termín: úterý, 10. srpna 2021 od 8,30 do 16,00 hodin

Účastníci: 34 dětí ve věku od 6 do 15 let

Použitý materiál: ukázky map, vybavení pro OB – školní sada SI, stojany, lampiony, buzoly, metodické materiály ČSOS z Metodických listů – superpíchač

Hodnocení:

Tématem sportovního příměstského táboru bylo cestování po světě a představení sportů a her typických pro jednotlivé oblasti. Skandinávie jako kolébka orientačního běhu posloužila jako téma jednoho ze dnů. Jednalo se o druhý turnus příměstského tábora. Některé děti se již účastnily předchozí týden. Nyní nám počasí přálo a mohli jsme se vydat do terénu: do blízkého parku Stromovka, kde je výuková mapa pro OB v měřítku 1:5000.

Začali jsme představením OB – kdy a kde vznikl, kdy byly první závody v Československu. Podívali jsme se na oficiální propagační video IOF o orientačním běhu a video bratrů Hubmanových Go hard or go home.

Vysvětlili jsme si barvy na mapě a jejich význam. Využila jsem možnosti promítání na zeď a promítla dětem mapu Stromovky s tratí, kterou jsem pro ně měla nachystanou na odpoledne. Vysvětlili jsme si mapové symboly, se kterými se budou setkávat během závodu. Dětem jsem rozdala mapy a buzoly. Zkoušeli jsme si orientovat mapu.

Během přestávky na dopolední svačinu jsem ve vedlejší tělocvičně nachystala superpíchače – plánky pro 9 kontrol a 4 varianty tratí. Použila jsem metodické materiály ČSOS. Postupně se vystřídaly všechny děti. Čas a správnost ražení jsme kontrolovali prostřednictvím školní sady. Některým dětem museli pomoci vedoucí, jelikož se pro ně tato aktivita ukázala jako obtížnou. Z výsledků jim potom jejich vedoucí vypočítali bodování pro týmy v rámci jejich celotýdenní hry.

Během oběda jsem roznesla za pomoci Vojty kontroly v blízké Stromovce. Trať měla 13 kontrol a délku 2,1 km. Hlavní vedoucí tábora se nakonec rozhodla, aby děti vytvořily skupinky po 4 až 5 členech a běžely/šly společně. Navíc je ještě doprovázel i dospělý vedoucí. Po příchodu na start jsem měla krátké představení, kde jsem zopakovala, jak se zachází s buzolou, jakým způsobem se drží. Děti si osvojily orientování mapy. Popisy byly na druhé straně mapy i slovní. Nejrychlejší skupinka zvládla trať za 28 minut. Všichni se snažili a poctivě našli všechny kontroly. Děti dostaly brožurku o orientačním běhu. Rodičům byly následně poslány informace o webu zacitorientak.cz.

Fotky z akce: