2020

Oddíl rekreačního sportu měl malou členskou základnu a většina členů se více angažovala při aktivitách oddílu orientačního běhu. Jejich aktivity související s rekreačním provozováním různých sportovních aktivit (plavání, jízda na kole, turistika) nebyla ze strany příslušného svazu vhodně podporována a nemělo smysl administrativně vést jejich aktivity jako samostatný oddíl. Proto se členové oddílu a výbor TJ rozhodli administrativně ukončil činnost oddílu rekreačního sportu. Zájmové aktivity členů jsou zajištěny v rámci obecné sportovní činnosti TJ.

2016

Oddíl radiového orientačního běhu již delší dobu nevykazoval žádnou činnost, členové se ani nezúčastňovali soutěží v radiovém orientačním běhu. Více se angažovali v oddíle orientačního běhu. Proto se členové oddílu rozhodli ukončil svou činnost v oblasti radiového orientačního běhu a více se věnovat klasickému orientačnímu běhu.

2007

Rok 2007 byl dalším zlomovým ve složení TJ. Sportovně, závodně neaktivní členové založili samostatný oddíl, oddíl rekreačních sportů. K nim se přidali i zbývající členové oddílu extrémních sportů. Oddíl se zaměřil na pěší turistiku, turistickou jízdu na kole, plavání. Oddíl se zapojil do organizování veřejně přístupných akcí organizovaných oddílem orientačního běhu. Samostaně připravuje dvě sportovní akce:

  • Horský maraton,
  • Silvestrovský běh městem Trhové Sviny.

2003

Rok 2003 byl přelomovým rokem v probíhající příhraniční spolupráci. S úspěchem jsme první projekt příhraniční spolupráce – „S mapou a busolou na obou stranách hranic„. Realizace projektu byla podpořena z prostředků EU, z fondu PHARE CBC. Oddíl triatlonu pracoval velmi aktivně a v závěru roku 2003 se jeho členové rozhodli osamostatnit.

1999

Členové TJ byli aktivní i jiných sportovních odvětvích. V tomto roce vznikly oddíly triatlonu a extrémních sportů.

1997

V roce došlo k rozšíření TJ rozšířila o další oddíl, příbuzné sportovní odvětví, radiový orientační běh. Někteří členové TJ provozovali radiový orientační běh pod hlavičkou „BISONu České Budějovice“.

1992

TJ OB České Budějovice (TJ = tělovýchovná jednota; OB = orientační běh) byla založena členy oddílu orientačního běhu VŠTJ Slávia VŠZ České Budějovice. Na ustavující schůzi byl zvolen tříčlenný přípravný výbor ve složení Josef Hejzlar, Martin Brožka a Josef Rychtecký. Původním záměrem zakládajících členů bylo provozovat pouze orientační běh a proto byl pro nově vzniklou TJ zvolen i odpovídající název. Prvními členy se stali všichni členové oddílu orientačního běhu VŠTJ Slávia VŠZ České Budějovice. Tím zanikl i oddíl orientačního běhu VŠTJ. TJ vznikla po vzájemné dohodě mezi VŠTJ a členy oddílu OB. V prvních letech činnosti VŠTJ nově vzniklé TJ umožňovala využívat bezplatně prostory VŠTJ pro tréninky a zejména pak skladování sportovně technického materiálu pro organizaci závodů v orientačním běhu. VŠTJ Slávia VŠZ Č.Budějovice tak podpořila kontinuální pokračování v činnosti oddílu orientačního běhu. V průběhu roku došlo k neformální dohodě o spolupráci mezi TJ a oddílem orientačního běhu NF Linz. TJ se zavázala k pořádání jednoho ze závodu dlouhodobé soutěže, čtvrtého závodu Linz cupu. Závod se uskutečňuje vždy poslední srpnovou sobotu. K zajištění závodu byl přizván oddíl orientačního běhu SKP Č.Budějovice a OC Č.Budějovice.