5.8.2021 Dny orientace v přírodě

Zpráva o realizaci akcí pro veřejnost propagujících orientační běh

Dokumentace k projektu ČSOS Dny orientace v přírodě

Akce: Sportovní příměstský tábor pořádaný Katedrou tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

Cíl: Poznání neznámého sportu orientačního běhu – o co vlastně jde?

Motto: Jaký sport pochází ze Skandinávie?

Organizátor: TJ OB České Budějovice, z.s.

Realizace: Martina Teringlová

Termín: čtvrtek, 5. srpna 2021 od 8,30 do 16,00 hodin

Účastníci: 23 dětí ve věku od 6 do 15 let

Použitý materiál: ukázky map, plastický model vrstevnic, vybavení pro OB – školní sada SI, metodické materiály ČSOS z Metodických listů – tajenky, superpíchač

Hodnocení:

Tématem sportovního příměstského táboru bylo cestování po světě a představení sportů a her typických pro jednotlivé oblasti. Skandinávie jako kolébka orientačního běhu posloužila jako téma jednoho ze dnů. Bohužel nám nepřálo počasí a celý den vytrvale pršelo. Nemohli jsme se tedy dostat do parku a vyzkoušet si OB na sprintové mapě. Program jsme tedy modifikovali na vnitřní prostory.

Začali jsme představením OB – kdy a kde vznikl, kdy byly první závody v Československu. Podívali jsme se na oficiální propagační video IOF o orientačním běhu a video bratrů Hubmanových Go hard or go home.

Vysvětlili jsme si barvy na mapě a jejich význam. Poté si zahráli první pohybovku zaměřenou na procvičení barev. Dětem jsem nachystala nápovědu – mapový klíč a s jeho pomocí děti ve skupinkách luštily první pracovní list zaměřený na procvičení mapových symbolů (tajemná truhla).

Následně jsme zůstali ve skupinkách a ještě si lehce polámali hlavu s hádankami, ve kterých byly tentokrát zakomponovány piktogramy (děti měly opět nápovědu).

Během přestávky na dopolední svačinu jsem ve vedlejší tělocvičně nachystala superpíchače – plánky pro 9 kontrol a 4 varianty tratí. Použila jsem metodické materiály ČSOS. Postupně se vystřídaly všechny děti. Čas a správnost ražení jsme kontrolovali prostřednictvím školní sady. Některým dětem museli pomoci vedoucí, jelikož se pro ně tato aktivita ukázala jako obtížnou. Tuto aktivitu jsme dokončovali i po obědě, aby všechny děti absolvovaly všechny varianty tratě. Z výsledků jim potom jejich vedoucí vypočítali bodování pro týmy v rámci jejich celotýdenní hry.

Odpoledne jsme postavili opičí dráhu, do které jsme umístili 10 SI kontrol. Všechny děti oběhly trať 2x za mohutného povzbuzování. Největší úspěch měla nakonec právě opičí dráha. Děti si odnesly domů brožurku o OB, pexeso. Rodiče obdržely do emailu informace o webu zacitorientak.cz.

Fotodokumentace z akce: