Orientační běh

Informace o činnosti oddílu a orientačním běhu

  O oddílu Informace o aktivitách a činnosti oddílu
  Co je orientační běh Obecná informace o orienačním běhu (OB)
  Orientační běh Důvody proč se věnovat OB; odpovědi na základní otázky k účasti na závodu v orientačním běhu
 

Jak na závodě v orientačním běhu

    Účast na závodě v kategorii podle pravidel OB (H,D10 – H,D90)
    Účast na závodě v kategorii P, T (trať pro příchozí, tréninková)
    Účast na závodě v kategorii HF, DF, HDR (fáborkovaná trať; použit SPORT IDENT)
    Účast na závodě v kategorii N (volný výběr kontrol); N – označní používané oddílem
 

Mapy oddílu

Přehled účelových map pro OB vytvořených péčí oddílu
 

SPORT IDENT

Informce o elektronickém systému SPORT IDENT využívaném při závodech OB. Účel jednotllivých pracovišť, jak postupovat jako závodník.
 

ORIS

Práce v informačním systému Českého svazu orientačního běhu
 

Papírový průkaz

Použití papírového startovního průkazu při soutěži v orientačním běhu.
 

Soutěžní prvky využívané při našich veřejných akcích

    Scorelauf (volný výběr kontrol)
    Orientační bludiště
 

Kontakty

Kontakty na vedení oddílu OB