Pravidelná příprava dětí a mládeže v roce 2020

Pravidelná příprava dětí a mládeže v roce 2020 byla spolufinancována v rámci projektu: Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů – dle smlouvy 2020001190 ve výši 25 000 Kč. Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

logo-cb

Podpora pravidelné činnosti mládeže 2020/2021 – dle smlouvy SDO/OEZI/1719/20 reg.č. 448-01-097/20 v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje
poskytuje dotaci max. ve výši 70 000 Kč. Realizace projektu probíhá od 1. 1. 2020 do 30. 6.
2021.
Podpora pravidelné činnosti mládeže – dle smlouvy SDO/OEZI/2223/19 reg.č. 448-01-180 v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje
poskytla dotaci ve výši 82 000 Kč. Realizace projektu probíhala od 23. 5. 2019 do 30. 6. 2020.

Sportovní činnost a příprava dětí a mládeže TJ OB České Budějovice v roce 2020, výzva Můj klub 2020, evidenční číslo
projektu: SPORT-2-B-5370/2020; výše poskytnuté dotace činí 37 400 Kč.

Tréninky:

Pravidelná sportovní činnost spolku byla silně ovlivněna epidemiologickou situací. Do vyhlášení omezení shromaždování
organizoval spolek každotýdenní sportovní přípravu v tělocvičně, po vyhlášení karantény probíhaly individuální mapové
tréninky na tratích připravených trenéry. Od uvolnění podmínek pro společné shromažďování probíhaly společné mapové
tréninky na mapách v okolí Českých Budějovic. Na podzim pokračovaly každotýdenní společné mapové tréninky, po vyhlášení
nouzového stavu s omezením shromažďování spolek nahradil týdenní tréninky společným běžeckým tréninkem v menších
skupinách uzpůsobených vládnímu nařízení. Sportovní příprava byla zaměřena na děti a mládež, ale účastní se jí rovněž
dospělí členové oddílu.

Za období zrealizoval spolek 1 zimní, 1 příměstské a 1 letní soustředění zaměřená opět zejména na děti a mládež a to jak v
oblasti orientačního běhu, tak v oblasti lyžařského orientačního běhu. Další 3 plánovaná soustředění společně s jinými oddíly
nemohla být vzhledem k epidemiologické situaci uskutečněna.

Soustředění mládeže pořádaná spolkem:
8.-15.2.2020Loučná pod Klínovcem, Boží dar
27.- 28. 6. 2020Příměstské soustředění ve spolupráci se SJH – Landštejn, Keblanský potok, Trhové Sviny
4.-11.7.2020Jizerské hory, Josefův Důl
Soustředění, kterých se zúčastnili děti z oddílu:
březen 2020soustředění pořádané Jihočeským krajským svazem ČSOS – Slovinsko, Lipica
červenec 2020soustředění pořádané oddílem USK pro dorost, částečná spolupráce s TSM Praha – Rakousko, Villach
září 2020soustředění pořádané oddílem USK – Doksy