Pravidelná příprava dětí a mládeže v roce 2022

Pravidelná příprava dětí a mládeže byla spolufinancována v rámci projektu: Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů – dle smlouvy 2022 00 857 ve výši 45 000 Kč. Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Tento příspěvek byl navýšen prostřednictvím mimořádné dotace dle smlouvy č.2022 00 1839 ve výši 4 500 kč (navýšení o 10% původní smlouvy) Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Podpora pravidelné činnosti mládeže 2021/2022 – dle smlouvy SDO/OEZI/1849/21 reg. Č. 448-01-205/21 v rámci dotačního programu Jihočeského kraje poskytuje dotaci max. ve výši 48 000 Kč. Realizace projektu probíhá od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022.

Podpora pravidelné činnosti mládeže 2022/2023 dle smlouvy SDO/OEZI/2335/22 reg. č. 448-01-225/22 v rámci dotačního programu Jihočeského kraje poskytuje dotaci max. Ve výši 73 000 Kč. Realizace projektu probíhá od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023.

Sportovní činnost a příprava dětí a mládeže TJ OB České Budějovice v roce 2022 byla podpořena i v rámci výzvy 14/2021 Můj klub 2022 od Národní sportovní agentury.

Evidenční číslo žádosti MK22-04864 ve výši 50 940 Kč.

Tréninky

Pravidelná sportovní činnost spolku se po dvou letech omezení kvůli proticovidovým opatřením dostávala do normálu. Každou středu mimo školní prázdniny se konaly tréninky, do 23.3.2022 a od 4.10.2022 v tělocvičně, mimo tuto dobu v terénu.

Zimní běžecká příprava na lyžích (LOB) probíhala již od prosince předcházejícího roku a pokračovala o sobotách v lednu a únoru roku 2022. Byla završena soustředěním v Krkonoších (chata Lovčenka), 27.2.-5.3.2022, účast 24 členů oddílu, z toho 13 mládežníků a 1 junior.

Mapové tréninky probíhaly od 30.3.2022 do 26.6.2022 (14x) na mapách v okolí Českých Budějovic. V době letních prázdnin se členové oddílu účastnili kromě soustředění v Jizerských horách i několika vícedenních závodů (série Czech O-Tour, Pískovce, 5 dní OB Tis u Blatna, Pěkné prázdniny, H.S.H aj.). Od září 2022 pokračovaly mapové venkovní tréninky a od počátku října byla příprava přesunuta do tělocvičny.

Za období 2022 zrealizoval spolek 1 zimní, 1 příměstské a 1 letní soustředění zaměřené zejména na děti a mládež. Účast na zimním soustředění v Krkonoších 23 členů, z toho mládež 14, dorost 4., na letním soustředění v Jizerských horách 28 členů, z toho mládež 14, dorost 5. Příměstské dojezdové soustředění proběhlo v době velikonočních prázdnin na mapách (4 etapy), účast od 6 do 20 členů.

Soustředění mládeže pořádaná spolkem:
datumlokalita
27.2-5.3.2022Krkonoše, chata Lovčenka
15.-17.4.2022Helfenburk
10.-17.7.2022Jizerské hory, Potkávárna u Havrana
Soustředění, pořádaná jinými subjekty, kterých se zúčastnily děti z oddílu:

USK Praha, Tretra Praha, TSM Pražské oblasti, TSM Ještědské oblasti, stacionární tréninkové kempy organizované ČSOS ve Švédsku společně se skupinou USK Praha, lyžařské STK na Božím Daru