Pravidelná příprava dětí a mládeže v roce 2021

Pravidelná příprava dětí a mládeže byla spolufinancována v rámci projektu: Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů – dle smlouvy 2021 000 682ve výši 20 000 Kč. Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

logo-cb

Podpora pravidelné činnosti mládeže 2020/2021 dle smlouvy SDO/OEZI/1719/20 reg. č. 448-01-097/20 v rámci dotačního programu Jihočeského kraje poskytuje dotaci max. ve výši 70 000 Kč. Realizace projektu probíhá od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021.

Podpora pravidelné činnosti mládeže 2021/2022 – dle smlouvy SDO/OEZI/1849/21 reg. Č. 448-01-205/21 v rámci dotačního programu Jihočeského kraje poskytuje dotaci max. ve výši 48 000 Kč. Realizace projektu probíhá od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022.

Sportovní činnost a příprava dětí a mládeže TJ OB České Budějovice v roce 2021, výzva 2/2020 Můj klub 2021, Národní sportovní agentura, evidenční číslo žádosti MK21-05754 ve výši 37 268,75 Kč.

Tréninky:

Pravidelná sportovní činnost spolku byla bohužel znovu ovlivněna epidemiologickou situací. Zimní sportovní příprava v tělocvičně musela být v první polovině roku zcela zrušena. V tomto období se podařilo zorganizovat 5 individuálních mapových tréninků na tratích připravených oddílovými trenéry. Od uvolnění podmínek pro společné shromažďování ve venkovních prostorách se uskutečnilo dalších 13 mapových tréninků na mapách v okolí Českých Budějovic. Na podzim pokračovaly každotýdenní společné mapové tréninky včetně příměstkého minisoustředění (28.9.2021). Od počátku října byla příprava přesunuta do tělocvičny. Sportovní příprava byla zaměřena na děti a mládež, ale účastní se jí rovněž dospělí členové oddílu.

Soustředění:

Za období 2021 zrealizoval spolek 2 příměstské a 1 letní soustředění zaměřené opět zejména na děti a mládež. Účast na letním soustředění v Jizerských horácj – 23 členů, z toho mládež 13. Plánované zimní soustředění na jarní prázdniny (trénink LOB)y nemohlo být vzhledem k epidemiologické situaci uskutečněno.

Soustředění mládeže pořádaná spolkem:
8.-15.7.2021Jizerské hory, Josefův Důlm Potkávárna U Havrana
15.5.2021Příměstské soustředění ve spolupráci se SJH, Nesměň
28.9.2021Příměstské soustředění ve spolupráci se SJH, Lišov
Soustředění, kterých se zúčastnili děti z oddílu:
červenec 2021Stacionární tréninkové kempy organizované ČSOS ve Švédsku
12. – 19. 12. 2021Lyžařské soustředění Boží Dar pořádané ČSOS sekce LOB