Trénink na Keblanském potoce

Kontroly na Keblanském potoce jsou již nachystány. Připraven je písmenkový scorelauf – v plném rozsahu se jedná o 20 kontrol s přibližnou vzdáleností 5,3 km. Děti mají kratší vzdálenost. Autorem je Pepa Rychťa – vyluštěné hádanky posílejte k němu :-).

Zde je odkaz na místo startu a cíle s možností parkování:

https://mapy.cz/s/hecazofoku