Světové strany – pracovní list

V novém vydání Metodických listů je moc pěkný pracovní list na procvičování určování světových stran.

Zde vkládám zadání. Promyslete si odpovědi. K řešení, které je k dispozici na metodickém portále přidám komentář, podle čeho přesně se dá mapa orientovat. Jako nápovědu dávám: pozorujte orientaci mapových značek, všímejte si severojižních čar.